logo

Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja w Krzelowie
Zespół Szkół Rolniczych w Krzelowie

Krzelów 39, 28-340 Sędziszów
tel/fax: 0 41 381 10 29

Jubileusz 70-lecia

Dyrekcja oraz Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły i Zjazdu Absolwentów
zapraszają wszystkich Absolwentów na wspólne świętowanie obchodów tej uroczystości,
które to świętowanie odbędzie się 01.07.2017 roku od godz. 12:00

 

Miło nam poinformować o przypadającym na rok 2017 Jubileuszu. To właśnie 70 lat temu w naszej szkole wydano pierwsze Świadectwa Dojrzałości w dowód pozytywnego złożenia egzaminów maturalnych. Historia szkoły korzeniami sięga 1945 roku, kiedy to pierwszy uczeń przekroczył jej progi. Od tego czasu kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli, jako sukcesorzy tradycji, dopisują karty historii i budują wizerunek szkoły, na który składają się: mądrość, pracowitość, otwartość na świat i potrzeby innych.

W chwili obecnej jest ona jedyną uczelnią w regionie o takim profilu. Od początku funkcjonowania naszej szkoły ukończyło ją ponad 4,5 tysięcy absolwentów. Kontynuowali oni naukę na studiach wyższych, zakładali własne firmy, zasilali szeregi pracowników różnych zakładów pracy w całej Polsce. Wielu zajmowało i zajmuje znaczące stanowiska na uczelniach wyższych, w administracji samorządowej i rządowej. Wszyscy jednak z wielkim szacunkiem i wdzięcznością odnoszą się do czasów edukacji w jej murach, wiedzy jakiej tu nabyli oraz wartości przekazanych przez szerokie grono wykładowców, nauczycieli i wychowawców. Nie można również pominąć wkładu wykładowców wychowania fizycznego co przyczyniło się do osiągnięcia wyników sportowych, również o zasięgu olimpijskim.

Jubileusz z jednej strony pozwala podsumować wiekową historię i działalność Szkoły, jak również będzie okazją do spotkań dla absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz jej sympatyków. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zawodów, do jakich przygotowywała uczniów nasza szkoła nie mamy wątpliwości, że ta wyjątkowa uroczystość przyciągnie dużą grupę odbiorców oraz zainteresowanie mediów.

Uroczystość ta odbędzie się 01.07.2017 roku w siedzibie szkoły, z poszanowaniem tradycji jak i chęci nadania tej uroczystości odpowiedniej rangi.

Uznanym jest fakt, iż nasi absolwenci swoja postawą, pracą i zaangażowaniem zasłużyli się dla lokalnej społeczności. Wielką w tej postawie zasługą naszej szkoły jest sposób kształcenia i wpływ edukacji na przyszłe losy i postawę byłego ucznia.

Przyjmujemy za zaszczyt współudział w tym Jubileuszu, jako wyraz zaangażowania w sprawy społeczne i rozwój dla oświaty rolniczej. 70-lecie szkoły to okazja wyrażenia i uznania pracy szkoły, jej roli w środowisku oraz integracji pokoleniowej całej społeczności.

Dyrekcja CKP oraz Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 70-lecia i Zjazdu AbsolwentówProgram Jubileuszu
 1. Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tarnawie
  (dalsza część w siedzibie szkoły wraz z pełnym
  wyżywieniem i możliwością noclegu)
 2. Wystąpienia Gości Honorowych
 3. Część artystyczna:
  • - Występ wokalny młodzieży,
  • - Kabaret Pigwa Show,
  • - Krakowscy artyści Spotkania z Balladą Kabaretu w Kopydłowie,
  • - Zabawa taneczna do samego rana. Do tańca zagrzewać będzie zespół muzyczny Superband z Kielc zobacz film
  • - Występ zespołu utworzonego z najbardziej uzdolnionych muzycznie Absolwentów Szkoły
Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:
130zł / osobę

Koszt obejmuje:

Pobyt z pełnym wyżywieniem tj. obiad dwudaniowy, „szwedzki stół” w tym zimna płyta, dwa dodatkowe dania gorące, dania z grill-a, ciasta i owoce, soki i napoje. Dla osób pozostających na noclegu śniadanie na stołówce w cenie pobytu.

Na zewnątrz stoiska z nalewanym żółtym napojem, takim z pianką (odpłatnie).

Dane do wpłaty
Termin wpłaty do: 10.06.2017 r.
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłaty
Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu
70-lecia istnienia szkoły i Zjazdu Absolwentów
Krzelów 39, 28-340 Sędziszów

39 8513 0001 0000 0488 2000 0010

tytułem: Jubileusz / imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata

Prosimy również o przekazanie informacji wszystkim znanym absolwentom naszej szkoły, a także o pomoc w zgłoszeniu korzystając z formularza.